Duszpasterze

Posługę duszpasterską w naszej parafii sprawują salezjanie:

ks. Paweł Bujak SDB – proboszcz parafii, wikariusz  dyrektora domu zakonnego
ks. Alfred F. Leja SDB – dyrektor wspólnoty zakonnej, duszpasterz
ks. Jan Ożóg SDB– duszpasterz, spowiednik
ks. Oskar Gaszek SDB – opiekun Służby Liturgicznej, katecheta
ks. Marek Majewski SDB – kierownik oratorium, katecheta