Zostań salezjaniniem

Skoro dotarłeś do tego miejsca, oznacza to, że zrobiła na Tobie wrażenie duchowość św. Jana Bosko. Może zauważyłeś ją chodząc do salezjańskiej szkoły, może spotkałeś pełnych radości i optymizmu salezjanów, może byłeś świadkiem akcji ewangelizacyjnej podczas wakacji, a może zachwycił Cię sam życiorys tego wielkiego Przyjaciela Młodzieży, a może, być może chodzi o coś jeszcze innego…

…może sprawa jest poważniejsza i w Twoim życiu wydarzyło się coś ważnego, może teraz się właśnie dzieje, być może spotkałeś Chrystusa i usłyszałeś, że do czegoś chce Cię zaprosić… Nie innych, tylko właśnie Ciebie!

Nie wiem tego, ale wiem, że jesteś tu i czytasz te słowa! To znaczy, że w najszerszym rozumieniu tego słowa jesteś w rodzinie salezjańskiej! Takie myśli są zbyt ważne, żeby trzymać je dla siebie. Możesz się nimi podzielić i dziś wiesz już, że masz z kim! Skontaktuj się z księdzem, który do niczego Cię nie zmusi, do niczego nie będzie przekonywał, ale po prostu wysłucha i będzie wsparciem…

Być powołanym to mieć świadomość, że jestem wezwany przez Boga do określonej formy życia i pełnienia misji, którą On mi wyznacza. Takie zaproszenie otrzymuje każdy człowiek. Wierzymy, że Bóg niektórych powołuje do tego, by byli dla młodzieży świadkami Jego miłości w stylu św. Jana Bosko jako salezjanie.

Być powołanym to mieć świadomość, że jestem wezwany przez Boga do określonej formy życia i pełnienia misji, którą On mi wyznacza. Takie zaproszenie otrzymuje każdy człowiek. Wierzymy, że Bóg niektórych powołuje do tego, by byli dla młodzieży świadkami Jego miłości w stylu św. Jana Bosko jako salezjanie.

Powołanie salezjańskie

Salezjanie to zgromadzenie zakonne, którego charyzmatem jest ewangelizacja i wychowanie młodzieży. Dlatego cechą szczególną powołania salezjańskiego jest umiłowanie pracy z ludźmi młodymi i dla młodych. Aby lepiej rozeznać swoje powołanie i jednocześnie przyjrzeć się z bliska pracy salezjanów, warto wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez nasze duszpasterstwa powołaniowe, takich jak FSM – Formacyjne Spotkanie Młodych lub rekolekcje powołaniowe.

Formy realizacji powołania salezjańskiego

Powołanie salezjańskie można realizować jako kapłan lub koadiutor, czyli brat zakonny.

Formacja salezjanina

Formacja zakonna w Zgromadzeniu Salezjańskim odbywa się w kilku etapach. Jest to czas studiowania, zdobywania kwalifikacji wychowawczych, ale również kształtowania własnego charakteru, poznawania Pana Boga i pogłębiania relacji z Nim.

Etapy formacji są następujące:

 • aspirantat (czas rozeznawania powołania we wspólnocie zakonnej. Nie jest to etap obowiązkowy);
 • prenowicjat (spotkania w ciągu roku w wyznaczonych miejscach i terminach, oraz 2 miesiące w okresie wakacji);
 • nowicjat (trwa rok, kończy się złożeniem ślubów zakonnych; ponadto kandydaci na kapłanów otrzymują sutanny, a koadiutorzy krzyże zakonne);
 • postnowicjat (2-3 lata – studia w seminarium w Lądzie nad Wartą z zakresu filozofii i pedagogiki);
 • asystencja (2 lata – praktyka wychowawcza i duszpasterska podejmowana w jednej ze wspólnot salezjańskich);
 • formacja specyficzna:
  =salezjanina kapłana (4 lata – studia teologiczne w seminarium w Krakowie, przygotowanie do profesji wieczystej i święceń prezbiteratu);
  =salezjanina koadiutora (studia i i przygotowanie do profesji wieczystej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do prenowicjatu kierowane do księdza inspektora (przełożonego zakonu) pisane własnoręcznie;
 • życiorys;
 • świadectwo chrztu i bierzmowania (z aktualnymi datami);
 • odpis aktu urodzenia (z aktualną datą);
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • opinia lekarza o zdatności do podjęcia studiów oraz szkolna karta zdrowia (jeśli kandydat posiada);
 • opinię księdza proboszcza własnej parafii;
 • 3 fotografie

W inspektorii wrocławskiej za wszystko, co związane z rozeznawaniem powołania, odpowiedzialny jest: ks. Tomasz Hawrylewicz sdb thawrylewicz@yahoo.pl