Kancelaria parafialna


Kancelaria mieści się w domu zakonnym (plebania),
przy ul. B. Chrobrego 7.

Czynna jest we wtorki i czwartki w godzinach 10.30 – 12.00 oraz 16.00 – 17.15 z wyjątkiem świąt kościelnych.

W sprawach nagłych, jak wezwanie z posługą do chorego w niebezpieczeństwie śmierci lub zgłoszenie pogrzebu, można przybyć lub dzwonić poza godzinami kancelarii.