Dokumenty wymagane do zawarcia sakramentu małżeństwaKandydaci do małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem na 3 miesiące przed datą ślubu.

JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ WARUNKI I JAKIE DOSTARCZYĆ DOKUMENTY?

  • Świadectwo Chrztu Świętego świeżej daty (najstarsze: 3 miesiące od daty wystawienia).
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • Wziąć udział w spotkaniach w poradni życia małżeńskiego. Każda para umawia się na nie indywidualnie.
  • Dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego celem zawarcia małżeństwa konkordatowego.
  • Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument.
  • Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.