Bierzmowanie

“Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej. Może go otrzymać, tylko jeden raz, ochrzczony będący w stanie łaski.”  (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego 268-269)

Informacje ogólne

Według  instrukcji dotyczącej sakramentu bierzmowania, która jest owocem prac synodalnych, podtrzymany został trzyletni okres przygotowawczy kandydatów. Czas ten, podzielony na przygotowanie dalsze (pierwszy i drugi rok) oraz bliższe (ostatni rok) jest szczególnym momentem formacyjnym młodzieży.

Zgłaszanie kandydatury

Osoba, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania powinna osobiście zgłosić się do księży odpowiedzialnych za przygotowanie: Ks. Jana Ożóga, ks. Oskara Gaszka lub ks. Marka Majewskiego w celu przedłożenia pisemnej prośby o udzielenie sakramentu oraz uzyskania innych, bardziej szczegółowych informacji. Standardowo rok formacyjny rozpoczyna się we wrześniu i to wtedy należy dokonać zgłoszenia. W innych, szczególnych wypadkach można zgłosić się w innym terminie.

Obowiązki kandydatów do bierzmowania

Pragnienie otrzymania tego sakramentu, które jest równoznaczne z dążeniem do pogłębienia zażyłości z Chrystusem i do otwarcia się na działanie Ducha Świętego, powinno także obudzić zmysł przynależności do Kościoła powszechnego i wspólnoty parafialnej.

Przejawem autentycznego pragnienia jest zaangażowanie w życie parafialne. Dlatego od kandydatów do bierzmowania oczekuje się:

 • aktywnego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii
 • udziału w miarę możliwości w nabożeństwach okresowych (różaniec, droga krzyżowa, majowe);
 • korzystania z sakramentów świętych, zwł. spowiedzi;
 • regularnego udziału w spotkaniach formacyjnych;
 • praktykowania zasad wiary w życiu codziennym.

Podsumowanie rocznego okresu formacyjnego odbywa się na przełomie maja i czerwca w formie rozmowy z księdzem przygotowującym oraz weryfikacji w/w. praktyk na podstawie dzienniczka.

Spotkania formacyjne

W tym roku w naszej parafii odbywają się spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowania pod kierunkiem następujących prowadzących:

 • I rok formacyjny: ks. Marek Majewski SDB
  • spotkania w każdy drugi poniedziałek miesiąca o 16:30 na plebanii w oratorium
 • II rok formacyjny: ks. Oskar Gaszek SDB
  • spotkania w każdy drugi wtorek miesiąca o 17:00 na plebanii w oratorium
 • Przygotowanie osób dorosłych: ks. Jan Ożóg SDB
  • terminy spotkań ustalane indywidualnie