Chrzest

Chrzest to brama prowadząca ze śmierci do życia; to wejść ie do Kościoła i początek komunii z Bogiem. Jest pierwszym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, który uwalnia od grzechu pierworodnego i z mocy śmierci. Stajemy się także członkami Ciała Chrystusa i jesteśmy przez to przeznaczeni by dołączyć do radości odkupionych.

  1. W odpowiednim czasie, przynajmniej tydzień przed planowanym Chrztem dziecka, ojciec lub matka zgłasza się w kancelarii parafialnej. Zgłaszając dziecko przynosi się akt urodzenia.
  2. Rodzice dziecka przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu św. dziecka: w dniu Chrztu św. przyjmują Komunię św. (chyba, że nie mogą, np. żyjąc w związku niesakramentalnym).
  3. Przy Chrzcie św. asystują zarówno rodzice jak i chrzestni.
  4. Do Chrztu Świętego przychodzimy punktualnie, przynajmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną i zgłaszamy się do zakrystii.
  5. Gdyby Chrzest Święty miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować Parafię.
  6. Sakramentu Chrztu św. udzielamy w naszej Parafii, w czasie Mszy św. o godz. 13.00 w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.

Kto może zostać chrzestnym?(Według Kodeksu Prawa Kanonicznego – Kanon 874)
 

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.