Remonty

Gotycka świątynia, będąca dzisiaj kościołem parafialnym p.w. Matki boskiej Częstochowskiej jest budowlą zabytkową, pochodzącą z XIV wieku. Na przestrzeni wieków stan jej zachowania pogarszał się, mimo doraźnych prac remontowych, podejmowanych przez aktualnych zarządców. Od czasu erygowania naszej parafii w 1972 r., niewątpliwie największą wartość mają inwestycje przeprowadzone w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Pierwszym poważnym problemem była paląca potrzeba zmiany sposobu ogrzewania świątyni. Boża Opatrzność czuwała nad tym przedsięwzięciem, gdyż udało się pozyskać ekspertów oraz niezbędne środki do przeprowadzenia inwestycji. Dzięki bezinteresownej pomocy wielu osób, podłączenia w kościele ogrzewania miejskiego dokonano już w 2004 r.

Był to jednak początek trudności. Wkrótce bowiem dał o sobie znać źle położony dach kościoła i wieży. Po kilku wichurach (2006, 2007 r.), które pozrywały dachówki, należało rozpocząć starania o pozyskanie niebanalnych funduszów na długofalową inwestycję ratowania zabytku kościoła. Do sprawy dachu dołączyła kwestia zmurszałych murów.

Po raz kolejny Boża interwencja pozwoliła znaleźć nie zbędne środki finansowe. W 2007 r. sporządzono pełną dokumentację budowlaną, której brakowało, a która była niezbędna do podjęcia jakichkolwiek działań. Wtedy też założono instalację przeciwpożarową oraz przeciwwłamaniową.

Kolejnym zadaniem było rozplanowanie całej inwestycji na poszczególne etapy. Najpilniejszej interwencji wymagał dach kościoła, jednak zgromadzone fundusze pozwoliły na wyremontowanie wieży. I w tym trzeba dostrzec Bożą rękę, gdyż po odkryciu dachu, okazało się, że całą więźbę należy jak najszybciej wymienić. Prace na wieży trwały w drugiej połowie 2008 r. Gdyby wieża nie została wyremontowana, z całą pewnością nie przetrwałaby potężnej lipcowej wichury, której doświadczyliśmy w 2009 roku.

W drugiej połowie tegoż roku. rozpoczęły się prace nad dachem kościoła. Inwestycję można było przeprowadzić dzięki ogromnej pomocy finansowej Pana Prezydenta oraz Rady Miejskiej Miasta Lubina. Pogoda sprzyjała pracom, gdyż dopiero pod koniec grudnia wzmożone opady śniegu opóźniły zakończenie prac, przesuwając je na styczeń 2010 r.

Dzięki tym pracom, pierwszy etap dobiegł końca: wykonane zostało nowe pokrycie dachu wieży i kościoła. Kolejnym etapem było gromadzenie środków na rewitalizację murów, będących – zgodnie z opinią ekspertów – „w katastrofalnym stanie” (zwłaszcza od strony Liceum Ogólnokształcącego).

Jesienią 2010 roku kilka grup specjalistów dokładnie przebadała skład murów i zaprawy, chcąc oszacować stan zachowania i ubytki oraz nakreślić program prac konserwatorskich, niezbędnych do przywrócenia im świetności. To właśnie dzięki tym pracom wewnątrz kościoła, na murach spotkać można w kilku miejscach starte kawałki farby z przyklejonymi tajemniczymi karteczkami identyfikacyjnymi. Kiedy dokumentacja została przygotowana, można było starać się o uzyskanie kolejnych środków finansowych, aby móc przystąpić do kolejnych prac.

Po raz kolejny z inicjatywą wyszedł Pan Prezydent z Radą Miasta, którzy przeznaczyli dotację na remont murów. Z racji ogromnych nakładów finansowych, niezbędnych do ukończenia prac, udało się „jedynie” odnowić fronton. Procedury przetargowe wyłoniły krakowską firmę „Kamex”, specjalizującą się w remontach zabytków (m.in. Sukiennice, Wawel); prace rozpoczęły się lipcem 2011 r., a ich odbiór przypadł na przełom listopada i grudnia. W zakres prac wchodziła nie tylko rewitalizacja murów, ale także kompleksowe odnowienie i zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz okien. Efekt prac przeszedł najśmielsze oczekiwania.

W czerwcu 2012 r. w wyniku przetargu ponownie wyłoniono firmę „Kamex”, która kontynuuje prace na kolejnym odcinku murów od strony krzyża misyjnego. Zakończenie prac planowane jest na jesień b.r. Także tym razem inwestycję tę wsparła dotacja, przydzielona przez Prezydenta Miasta i Radę Miasta Lubina.

Wspominając ofiarodawców, nie można pominąć życzliwości naszych parafian, którzy na chwałę Bożą i pożytek naszej Wspólnoty ciągle wspierają to trudne dzieło finansowo i duchowo.

Z serca pragniemy podziękować Wam za każde wsparcie, jakie od Was otrzymujemy. Niech Wam dobry Bóg błogosławi!