Odpust Parafialny

W niedzielę 29 sierpnia 2021 r. nasza wspólnota parafialna przeżywała odpust ku czci naszej Patronki – Matki Bożej Częstochowskiej. W tym uroczystym dniu sumie odpustowej o godz. 13:00 przewodniczył i homilię wygłosił pochodzący z naszej parafii ks. Eugeniusz Wnęk SDB, który od wielu już lat posługuje na misjach w Zambii.

Uroczystość odpustowa jest także okazją aby wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przez cały rok włączają się przez swoją pracę i poświęcony czas w dzieło budowania parafii. Dziękujemy bardzo serdecznie za przygotowywanie kościoła na uroczystości i niedziele oraz na ODPUST PARAFIALNY:

paniom Hildzie Smolińskiej, Katarzynie Piastowskiej, Zofii Kliszcz, Stanisławie Brzezińskiej, Gertrudzie Samborskiej, Wiesławie Kolańskiej, Teresie Markunowicz, Renacie Węgrzyn, Elżbiecie Truszkowskiej, Zenonie Sokołowskiej, Bogusławie Zielińskiej , a także pani Grażynie Szostek za regularne dbanie o czystość alb kapłańskich.

panom: Stefanowi Brzezińskiemu, Jarosławowi Kożanowi, Mariuszowi Fabrykowskiemu, Maciejowi Baranowi.

Bóg zapłać za pomoc w pracach remontowych panom:
Władysławowi Kotlarczykowi, Romualdowi Tarazewiczowi, Piotrowi Bocianowskiemu, Zbigniewowi Jaworskiemu, Kazimierzowi Ziółkowskiemu oraz dbającemu o odchwaszczanie chodników panu Tadeuszowi Szczypelowi.

Serdeczne podziękowanie kierujemy do pana szfarza-akolity Jana Mowińskiego za regularną posługę w kościele, podczas liturgii niedzielnych i uroczystości. Pani Stanisławie Dudziak za troskę nad GROTĄ NIEPOKALANEJ i Pani Stanisławie Sternickiej za opiekę nad KRZYŻEM MISYJNYM